Több mint 175 éves a BME Szervetlen és Analitikai Kémia Tanszéke

A tanszék formájában 2007-ben jött létre – az Általános és Analitikai Kémia, valamint az 1921-ben különvált Szervetlen Kémia Tanszék újraegyesítésével –, az 1846-ban megalakult BME-jogelőd József Ipartanoda egyik első tanszéke, a Kémia Tanszék utódaként.

A mai létszám messze elmarad a nagy hírű Pungor Ernő vezette tanszékétől (gyakorlatilag intézettől), de hagyományos kutatási területeinek többségében aktív maradt. Ezek viszonylag széles spektrumban lefedik az analitikai módszerek fejlesztését, beleértve az anyagvizsgálati és szerkezetfelderítési módszereket, illetve az elemorganikus és szervetlen vegyületek szintézisét. A nagyobb kutatócsoportok mellett, mint a HUN-REN–BME Számításvezérelte Kémia és a Lendület Kémiai Nanoérzékelők Kutatócsoport, a nagy tradicionális kutatócsoportok helyett több önálló kisebb kutatócsoport alakult, általában egy vezető kutatót és annak doktoránsait tömörítve.

publi.jpg

Címlapválogatás tanszéki publikációkból

Ez lehetővé tette az utóbbi 10 évben a hagyományos K+F tevékenységek megtartása mellett ezek bővítését új kutatási területekekel, elsődlegesen az energetikai alkalmazások területén; ilyen például a hidrogénaktiválás, a szén-dioxid-redukció és az elektrokémiai energiatárolás. Az elektrokémiai energiatárolók területén 2012-ben a Volkswagen AG elektrokémiai kutatócsoportot alapított a tanszéken, amely a VW céggel való kutatási együttműködés keretében unikális gyakorlati tapasztalattal rendelkezik a Li-ion-akkumulátorok fejlesztésében, különös tekintettel a nanoskálán történő folyamatok vizsgálatára és a cellák öregedését előre jelző fizikai modelleken és gépi tanuláson alapuló szoftveres rendszerek fejlesztésére. Megerősödött a számításos kémia, ezt a területet erősíti a HUN-REN—BME Számítások Vezérelte Kémia kutatócsoport is. Tevékenységének középpontjában olyan kémiai problémák vizsgálata áll, amelyek számításos kémiai módszerekkel tanulmányozhatók, és a számítási eredmények birtokában racionális módon elvégezhető a kísérleti munka, részben a csoportban, részben pedig kiterjedt nemzetközi együttműködésekben. A kutatások eredményei főleg a foszfor- és a szilíciumvegyületek kémiájában születtek, új – zömében konjugált π-rendszert tartalmazó vegyületek vizsgálatával. Nemzetközi MSCA-ITN (CATCHY) projekt keretében a csoport részt vesz a fémklaszter-katalizátorokon alapuló szén-dioxid-redukciós reakciók vizsgálatában. A számításos kémiai kutatások kiterjednek a molekuláris felismerésen alapuló analitikai módszerfejlesztések támogatására, például a molekuláris lenyomatú polimerek kötődési tulajdonságainak értelmezésére és tervezésére.


 Vissza a tartalomhoz

pdfMEGNYITÁS/LETÖLTÉS