Szerves Kémia és Technológia Tanszék

Hegedűs László, Hornyánszky Gábor, Nagy Zsombor Kristóf

A tanszék 2007. január 1-én jött létre a Szerves Kémia (1913) és a Szerves Kémiai Technológia (Textilkémia Tanszék, 1938) Tanszékek egyesítésével. Az alapító tanszékvezetők Zemplén Géza, illetve Csűrös Zoltán a hazai és nemzetközi tudományos élet kiemelkedő személyiségei közé tartoztak.

A tanszéken a szerves kémia és technológia valamennyi területéhez kapcsolódó oktató- és kutatómunka mellett a természetes és szintetikus szerves anyagokhoz kapcsolódó ipari technológiák oktatása és biztonságos, környezetkímélő fejlesztése a fő irány. A stratégiai területek elsősorban a gyógyszeripar (gyógyszervegyész-mérnökség, gyógyszerkészítmény-technológia), továbbá a növényvédőszer-, a finomkémiai, a segédanyaggyártó és kozmetikai iparok, valamint az alkalmazott makromolekulás iparágak, mint például a csomagolóipar, az égésgátolt műszaki anyagok fejlesztése.

hallglab.jpg

A felújított hallgatói laboratórium

A tanszék jelenlegi fő oktatási profilja egyrészt a Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar (VBK) mindhárom alapszakán (vegyészmérnöki, biomérnöki és környezetmérnöki) tanuló BSc-hallgatók szerves kémiai és technológiai jellegű alapképzése, biztonságtechnikai képzése, valamint a vegyészmérnöki szak gyógyszeripari specializációján tanulmányokat folytató BSc-hallgatók elméleti és gyakorlati képzése. A mesterképzés terén a fő tevékenység a tanszék által 2005-ben létrehozott gyógyszer-vegyészmérnöki szak MSc-hallgatóinak oktatása. Az évfolyamok átlagos létszáma jellemzően 45–50 fő, akik főként a VBK-n végzettek közül kerülnek ki, de más egyetemekről jövő, alapdiplomával (BSc) rendelkező vegyészek, vegyészmérnökök körében is népszerű ez a képzés. Az itt végzettek – a visszajelzéseik alapján – gond nélkül el tudtak helyezkedni ezzel az értékes és univerzális tudást adó diplomával mind a kutatóintézeti, mind az ipari munkahelyeken. A tanszéken tanul és dolgozik a legtöbb PhD-hallgató (48) kari összehasonlításban, akik kimagasló arányban (közel 90%) szereznek doktori fokozatot.


 Vissza a tartalomhoz

pdfMEGNYITÁS/LETÖLTÉS