Kutatómunka a Fizikai Kémia és Anyagtudományi Tanszéken

Kállay-Menyhárd Alfréd, Tátraaljai Dóra, Pukánszky Béla, László Krisztina, Bulátkó Anna, Albert Emőke, Tegze Borbála, Márton Péter, Hórvölgyi Zoltán, Gyarmati Benjámin, Szilágyi András, Hessz Dóra, Kubinyi Miklós, Kállay Mihály

A tanszék 2007. január 1-én jött létre az 1951 óta működő Fizikai Kémia és az 1953-ban alapított Műanyag- és Gumiipari Tanszék egyesítésével. Munkatársai a felületkémia, a kolloidika, a polimerkémia, az anyagtudomány, a spektroszkópia és az elméleti kémia területein végeznek kutatásokat. Ebben az írásban áttekintjük a Tanszék csoportjainak kutatási irányait és az elmúlt évek főbb eredményeit.

A Felületkémiai Csoport korábbi tevékenységének szerves folytatásaként kutatásai középpontjában a nagy felületű szilárd anyagok adszorpcióhoz köthető viselkedése áll. A Kolloidkémiai Csoport tevékenységében kiemelt szerepet kap a funkcionális nanobevonatok fejlesztése. A Lágy Anyagok Kutatócsoport fő tevékenységi körei a szabályozott kémiai szerkezetű poliaminosavak szintézise; biokompatibilis és reszponzív polimer szálak és gélek előállítása; a mukoadhézió kolloid és makroszkopikus szintű értelmezése; szabályozott és célzott hatóanyag-leadásra képes polimer rendszerek fejlesztése; nemnewtoni folyadékok előállítása és jellemzése.

A Spektroszkópia Csoportban az 1990-es évek elején indult el a fluoreszcens jelzőanyagok kutatása, mert a fluoreszcenciamérésen alapuló új mikroszkópiás módszerek (kétfoton-mikroszkópia, fluoreszcencia-élettartam képalkotó mikroszkópia – FLIM, belső totálreflexiós fluoreszcens mikroszkópia – TIRF, FRET, stimulált emissziókioltáson alapuló mikroszkópia – STED) térhódításával egyre nagyobb igény mutatkozik a különböző fluoreszcens jelzővegyületek fejlesztésére, jellemzésére.

 fogi.jpg

Elektromos szálhúzással készült, metronidazol hatóanyagot tartalmazó készítmény fogászati célra

A Műanyag- és Gumiipari Laboratórium fő célja a műanyagok előállításában, feldolgozásában és alkalmazásában jártas szakembereket képzése, valamint a műanyagokkal és a természetes polimerekkel kapcsolatos alap- és alkalmazott kutatás. A kutatócsoport sok változáson esett át az elmúlt években, és jelen formájában a HUN-REN Természettudományi Kutatóközpontjának (HUN-REN TTK) Polimer Fizikai és Kémiai Csoportjaival képez szakmai egységet, kutatócsoportot (továbbiakban Laboratórium). Az oktatási tevékenység, valamint az alapkutatás mellett a Laboratórium nagy figyelmet szentel a hazai és külföldi vállalatok problémáinak, tanácsadásnak és a velük folytatott szakmai együttműködésnek is.


 Vissza a tartalomhoz

pdfMEGNYITÁS/LETÖLTÉS