Kedves Olvasók!

buzas.jpgE lapszámunk számol be egyesületi életünk kiemelkedő eseményéről – a Covid–19 járvány miatt rendkívüli időben, május helyett szeptember 24-én megtartott – Küldöttközgyűlésről. Ennek az eseménynek idén is a Budapest-Fasori Evangélikus Gimnázium adott otthont, gyönyörű dísztermében.

Az egybegyűlteket Érfalvy Lívia tanárnő, a gimnázium igazgatóhelyettese köszöntötte, tolmácsolva Hajdó Ákos igazgató üdvözletét. Köszöntésében kiemelte a tudós-tanári hagyományt, melyről az iskola híressé vált, megemlítve, hogy a gimnázium évek óta vesz részt a Kutatók Éjszakája programjaiban. Rámutatott a természettudományok tagozati – mind elméleti, mind gyakorlati – oktatásának jelentőségére, továbbá hagyományaira az evangélikus gimnáziumokban. Kiemelte, hogy a Fasori Gimnázium sok kiváló kémikust adott a világnak; közöttük voltak, akik más területen szereztek világhírt: Neumann Jánost, Wigner Jenőt és Harsányi Jánost említette.

A hivatalos programot Egyesületünk elnöke, Simonné Sarkadi Livia professzor asszony nyitotta meg. A megnyitó keretében emlékeztünk meg az elmúlt évben elhunyt tagjainkról.

A Küldöttközgyűlés megvitatta a közhasznúsági jelentést, a Lengyel Attila professzor, mb. főtitkár által előterjesztett főtitkári beszámolót, megtekintette az Egyesület 2020. évi életét összegző – Ritz Ferenc által készített – kisfilmet, megvitatta a szóbeli kiegészítéseket az egyes bizottságok elmúlt évi tevékenységéről. Egyhangúlag megszavazta a beszámolók, valamint a tagdíjakra tett javaslat elfogadását.

Hagyományosan szép, ünnepélyes esemény az Egyesületünk által, illetve Egyesületünk közreműködésével alapított/adományozható díjak átadása. A járványhelyzet miatt tavaly erre nem kerülhetett sor, így a tavalyi díjakat is most vették át a díjazottak. Itt két díjat említünk.

A Kálmán Alajos Kuratórium elnöke, Bombicz Petra a családtagok jelenlétében méltatta a Kálmán Alajos Tudományos Díjat. Díjazott a 2020. évre Czugler Mátyás professzor, a 2021. évre Párkányi László professzor, aki áttekintő előadást tartott „1976: Fordulópont a krisztallográfiai számítástechnikában” címmel.

A Sanofi által 2020-ban alapított Hermecz István-díjat Kardos Zsuzsanna ismertette. Díjazott a 2020. évre Fogassy Elemér professzor, a 2021. évre Blaskó Gábor professzor, aki a munkásságát bemutató előadást tartott „Egy életút a kémia országútján” címmel.

A Küldöttközgyűlés egyhangú szavazattal választotta meg Egyesületünk új főtitkárát Mika László Tamás professzor személyében. Munkájához jó egészséget és sok sikert kívánunk.

Köszönetünket fejezzük ki a tagoknak és tisztségviselőknek egész évi munkájukért és különösen Egyesületünk Titkárságának, Androsits Beáta ügyvezető igazgatónak és munkatársainak kiemelkedő, elkötelezett munkájukért.

A küldöttközgyűlési anyag mellett ajánljuk Olvasóink szíves figyelmébe az EUROAPI ismertetését, a 70 éves Debreceni Vegyipari Technikumról készült színes összeállítást, továbbá a lapunk jubileumi cikksorozatának záró közleményét.

Boldog karácsonyt és új évet, jó egészséget kívánunk!

Buzás Ilona

az MKL szerkesztőbizottságának tagja 


Vissza a tartalomhoz

pdfMEGNYITÁS/LETÖLTÉS