Egy 70 éves intézmény

Az 1950/1951. tanévben kezdte működését az időközben országos elismertséget szerzett Debreceni Vegyipari Technikum: erről az évfordulóról sajátos összeállításban emlékeznek meg az intézmény képviselői.

A folyóirat felelős szerkesztője és az iskola korábbi igazgatója – mindketten a „Vegyi” egykori tanulói – a 70 év, azaz 7 évtized jegyében 7 személyt kértek fel a visszaemlékezésre; olyanokat, akik előbb tanítványai voltak, majd tanárai lettek iskolájuknak, tehát mind a diák, mind a tanár nézőpontjából felidézhetik a számukra fontos és maradandó emlékképeket. Időrendi sorrendben mutatjuk be írásaikat, a sort az intézményt jelenlegi igazgató Szabó Zoltán üdvözlő gondolatai nyitják.

vegyi.jpg

Az 1950-es évtizedet az új iskolában elsőként indult osztályok egyik tagjaként szintén Szabó Zoltán képviseli. Az 1960-as évtizedre az egyetemi tanulmányok után visszatért Dr. Forgács József emlékezik. Kertész Éva mind a tanulói, mind a tanári periódust „kihívás”-ként élte meg. Bagoly Gabriella 1979-ben már nem technikumban, hanem szakközépiskolában érettségizett. Az 1980-as évtizedet képviseli Kálmánczhelyiné Sipos Anikó mesterpedagógus, aki napjainkban is a nevelőtestület tagja. Ugyancsak a jelenlegi tanári kar munkatársa Leskovicsné Meszesán Katalin, akinek osztályfőnöke az emlékképeket megnyitó Szabó Zoltán volt, tehát az „emlékező kör bezárul”. Nem lenne teljes a visszaemlékezések köre – így lesz a 7 évtized képviselője 7 egykori diák és tanárDr. Cs. Nagy Gábor címzetes igazgató gondolatai nélkül. Dr. Kiss Tamás nem volt ugyan a Vegyipari Technikum tanára, de diákja igen, sőt, a Debreceni Vegyiparisták Baráti Körének elnökeként odaadóan segítette az iskolaközösség fejlődését; a befejező gondolatok őt illetik.

Cs. Nagy Gábor 


Vissza a tartalomhoz

pdfMEGNYITÁS/LETÖLTÉS