Szórakoztató molekulatudomány

Lente Gábor: Ezeregynél is több molekula meséi. Akadémiai Kiadó, 2020, https://mersz.hu/lente-ezeregynel-is-tobb-molekula-mesei

lente.jpgA szerző nagy fába vágja fejszéjét, kivételesen személyes stílusban, képletek és egyenletek nélkül (gondoljuk el, a kémiában a közlés alapvető eszköze a képlet és a reakcióegyenlet), pusztán a szavak erejére támaszkodva vezeti be az olvasót a molekulák tudományába. Igaz, ehhez gyakran versidézeteket hív segítségül, hogy az alapvető fogalmakat, összefüggéseket tisztázza, melyeket a társtudományok képviselői is alkalmaznak és melyekkel a hétköznapi ember is nap mint nap találkozhat a híradásokból, a napi sajtóból. Ezekre volna szüksége ahhoz, hogy az elhangzottakat felfogja, a természet jelenségeit megértse, a szerzett ismereteket hasznosítani tudja.

A mű hét fejezetében olvashatunk az ismeretszerzés lehetőségeiről (i), fókuszálva az információhoz való hozzájutás mai korszerű internetes módozatairól. Aztán a kémiában használatos nevek következnek (ii); az elemek, vegyületek elnevezése, a CAS-számok, az élelmiszerek összetevői között ma már feltüntetett, gyanúsan kezelt E-számok. Az ásványokról szóló fejezet (iii) különösen gazdag a mindennapokban hasznosan alkalmazható ismeretekben. A gázokkal kapcsolatos fejezet (iv) nagyon sok érdekességet rejteget. Itt is megmutatkozik a szerzőnek az a különleges képessége, ahogy gondolatait egymásba fűzi. A tűzről szóló fejezetben (v) az energiakérdést tárgyalja. A Nap melegét és sugarát valóban egyfajta tűz okozza – jegyzi meg, és máris a régi elméletek meghaladásának és az új elméletek tudományos közösség általi elfogadtatásának problémájával foglalkozik az életerő- (vis vitalis) elmélet kapcsán (vi). Az utolsó fejezet (vii) a kémia biológiai, gyógyászati hasznosságával foglalkozik. Ma ennek egyre növekvő jelentősége van, hiszen a számtalan gyógyszermolekulával beavatkozunk az élő szervezetben lejátszódó folyamatokba, hogy a működés során fellépő hibákat kijavítsuk, a rossz irányba menő változásokat helyreállítsuk.

A könyvet Kiss Tamás ismertette.


 Vissza a tartalomhoz

pdfMEGNYITÁS/LETÖLTÉS