Hogyan boldogulnak a diákok a hétköznapok kémiai problémáinak megoldásában?

Kisfaludi Andrea – Karas Lívia

„Minek tanulunk kémiát? Úgysem lesz rá szükségünk” – hangzik el egyre gyakrabban a diákok és mostanság már a szülők részéről is. Kisfaludi Andrea kutatótanári programja első szakaszában azt vizsgálta meg, hogy a kémiai tanulmányaikat már elvégzett diákok rendelkeznek-e olyan ismeretekkel, készségekkel, amelyek biztosítják számukra az eligazodást a hétköznapok kémiai problémáiban és képesek-e a megszerzett ismereteiket az adott probléma megoldására alkalmazni. Karas Lívia a vizsgálat eredményeinek statisztikai elemzését készítette el.

kozo.jpg

A kutatási terv ötlete a kémia tantárgy általános iskolai és gimnáziumi szintű tanítása során szerzett saját tapasztalatok, a kollégáktól kapott visszajelzések alapján fogalmazódott meg. Ugyanerre mutattak a természettudományos oktatás nemzetközi vizsgálatai, például a 2006-ban és 2015-ben lezajlott PISA- (Programme for International Student Assessment) mérések, amelyek – a PISA-mérések közül mélyebben – vizsgálják a diákok természettudományos kompetenciáját, valamint a TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study), a 2015-ben, 57 ország negyedikes és nyolcadikos diákjai részvételével készített felmérés, különösen a nyolcadik osztályos diákok természettudományos tudásának méréséről készült jelentés. Ezek a tapasztalatok, mérések azt a megállapítást támasztják alá, hogy a diákok az elsajátított ismeretek, törvényszerűségek, elméleti összefüggések ellenére nem igazodnak el a hétköznapi élet kémiai problémáiban, nem képesek a megszerzett tudásukat alkalmazni, tudásuk elmarad a korszerű és elvárt természettudományos műveltség, a tudásalapú társadalomban igényelt versenyképes tudás szintjétől.

A szerzők azt keresték, hogy ezeket a megállapításokat méréssel is alá tudják-e támasztani, valamint változik-e ez a megállapítás az életkor, így a kémiai tanulmányokban való előrehaladás függvényében, befolyásolja-e, hogy milyen iskolatípusba jár a diák vagy mennyire függ mindez attól, hogy városban, községben lakik-e.


Vissza a tartalomhoz

pdfMEGNYITÁS/LETÖLTÉS