Simon Pál

(1929–2021)

sp.jpgFebruárban, 92. életévének betöltése előtt, rövid betegség után elhunyt Simon Pál. Hamvait március 24-én a budapesti Megyeri úti temetőben, a járványhelyzetre tekintettel szűk családi körben, polgári szertartás keretében helyezték örök nyugalomra. Tudományos fokozatot szerzett kutatóból lett a kukoricaföldön korszerű olajfinomítót teremtő cégvezető, miniszter, majd nagykövet. Több mint másfél évtizeden át a Magyar Kémikusok Lapja szerkesztőbizottságának is tagja volt. Mindvégig segítőkész ember maradt.

Főhadnagyként a Légierő üzemanyag laboratóriumában kezdett el dolgozni. Megnősült, diáktársát vette feleségül. 1955 szeptemberétől a moszkvai „kis” Lomonoszov-intézetben volt aspirantúrán, az olefinek oxidációja telítetlen zsíralkoholokká témában írt disszertációjának sikeres megvédése után, 1959 tavaszán jött haza. A Nehézipari Minisztérium (NIM, Szekér Gyula) a MÁFKI-hoz irányította, ahol rövidesen Freund Mihály akadémikus igazgató helyettese lett és utódjaként tartották számon.

1961 végén Szekér Gyula (NIM) rábeszélésére pályakorrekciót hajt végre, elvállalta a százhalombattai Dunai Kőolajipari Vállalat (DKV) megalakításának előkészítését és a vállalat vezetését. Alkotótevékenysége csúcsának tekintette a következő bő tizenegy évet. Nagy körültekintéssel és gondossággal alakította ki a vállalat szervezetét. Feladatuk volt a tervek elkészíttetése, a technológiai eljárások és berendezések megvásárlása, az elkészült termelő és kisegítő berendezések üzembe helyezése, az ezekhez szükséges kiszolgáló személyzet betanítása és a termelés megszervezése. Az első kőolaj-desztillációs üzem 1965. évi indítását évente további egy-két termelőegység beléptetése követte. Bátor intézkedéseivel jelentősen hozzájárult a vállalat műszaki színvonalának, működési biztonságának és a gyarapodó népességű Százhalombatta szociális ellátásának fejlődéséhez. Irányításával a valamikori kukoricaföldön korszerű finomító létesült, remek szakembergárdával.

Simon Páltól Rácz László búcsúzott.


Vissza a tartalomhoz

 pdfMEGNYITÁS/LETÖLTÉS