Huszonkét kémiai történet

Simonyi Miklós: Emberek és molekulák – Kémiaszertár. Typotex Kiadó, Budapest, 2020.

simo.jpgA hétköznapi ember számára (bevallom, első hallásra számomra is) a penicillinről Fleming neve jut eszembe. A könyvből megtudhatjuk, mennyi minden és ki mindenki más kellett még ahhoz, hogy sebesültek tízezreit lehessen megmenteni a haláltól a 20. század nagy világégéseiben. A penicillint Fleming fedezte fel 1928-ban. Chain írta le elsőként kémiai szerkezetét, ezzel lehetővé tette származékainak (a később alkalmazott sok félszintetikus származék) kémiai szintézissel történő előállítását, és Florey vezetésével igazolták, hogy a vegyület nem toxikus és rendkívüli gyógyító hatású. 1945-ben Fleming, Florey és Chain megosztott orvosi Nobel-díjat kapott. De Heatley angol biokémikusról majdnem megfeledkezik a történelem, pedig ő volt az, aki megoldotta a penicillin ipari szintű előállítását: aki nélkül nem lenne penicillin. „Amikor Heatley-t megkérdezték, hogyan érintette a kutatótársak kitüntetése, miközben őt mellőzték, így felelt: »Magam csak egy harmadrendű kutató voltam, aki jókor volt jó helyen.«” Tessék ezt most összekapcsolni a koronavírus-járvány kapcsán tapasztalható vakcinahiánnyal. A tudósok megtették kötelességüket, de a felfedezések ipari szinten való megvalósítása is külön tudományág. Annak is kijár az elismerés, mert anélkül nem érik be a felfedezés gyakorlati haszna. Az elmélet, a felfedezés és a gyakorlati alkalmazás együttesen terem hasznosítható gyümölcsöt.

Nagyon érdekes a hatásos maláriaellenes artemizinin felfedezésének története: Tu Ju-ju Nobel-díjának története. Hiába hangsúlyozta a Nobel Bizottság, hogy az elismerés nem a hagyományos kínai gyógyításnak szól, a kínai kormányzat és a sajtó a kínai hagyományos gyógyítás értékének elismeréseként próbálta feltüntetni, és ebből kívánt politikai tőkét kovácsolni. Tanulságos olvasmány. Erről lapunk egy korábbi számában Braun Tibor professzor tollából már jelent meg írás.

A kötetet Kiss Tamás ajánlotta.


Vissza a tartalomhoz

 pdfMEGNYITÁS/LETÖLTÉS